Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Endring i egenkapital Goodtech konsern

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Oppstilling av endringer i konsernets egenkapital

 

Note Aksjekapital Egne aksjer Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sikrings-reserver Omregnings-differanser Totalt Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital
Egenkapital per 1.1.2018 45 752 -569 389 808 -155 316 -561 17 657 296 772 1 049 297 821
Årsresultat -62 128 -62 128 389 -61 739
Utvidet årsresultat, videreført virksomhet 67 -2 185 -2 118 -2 118
Utbytte 24 -200 -200
Kjøp/salg egne aksjer 24           -157         -314 -471 -471
Egenkapital per 31.12.2018 45 752 -726 389 808 -217 757 -494 15 472 232 055 1 238 233 293
Årsresultat 4 364 4 364 -93 4 271
Utvidet årsresultat, videreført virksomhet 162 162 162
Utvidet årsresultat, ikke videreført virksomhet         -494                494               -8 633 -8 633 -8 633
Kjøp/salg egne aksjer 24            203           562 765 765
Egenkapital per 31.12.2019 45 752 -523 389 808 -213 325 0 7 001 228 713 1 145 229 858

Note 1 – 29 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.