Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Presentasjon av styret

STIG GRIMSGAARD ANDERSEN
Styrets leder og leder av kompensasjonsutvalget

Grimsgaard Andersen (f. 1955) er utdannet siviløkonom med MBA fra University of San Francisco. Han er arbeidende styreformann i Holmen Industri-gruppen som utøver aktivt eierskap og rådgivning innen flere selskaper og bransjer. Grimsgaard Andersen har bred styreerfaring fra en rekke selskaper i Skandinavia gjennom flere år. Han har tidligere vært konsernsjef for Aon i Norden og Baltikum.

Grimsgaard Andersen og nærstående eier 107.201 aksjer i Goodtech ASA. I tillegg kommer indirekte eierandel via Holmen Industri Invest 1 AS.

KARL-ERIK STAUBO
Styremedlem og leder av revisjonsutvalget

Staubo (f. 1956) er utdannet siviløkonom med master of international management fra USA. Han er daglig leder i Holmen Industri AS, samtidig som han er styreformann og styremedlem i flere bedrifter i Norge og Norden. Staubo har erfaring fra ledende stillinger innen fondsmegling, fondsforvaltning og investeringsforetak. Han er også leder av revisjonsutvalget i Goodtech ASA.

Staubo og nærstående eier 35.000 aksjer i Goodtech ASA. I tillegg kommer indirekte eierandel via Holmen Industri Invest 1 AS.

VIBEKE STRØMME
Styremedlem og medlem av revisjonsutvalget

Strømme (f. 1964) er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra IMD, Lausanne, Sveits. Hun er adm. direktør i Kiwa Teknologisk Institutt AS og Kiwa Inspecta AS. Strømme har bred ledererfaring hovedsakelig innen energi og infrastruktur i norske og internasjonale selskaper. Hun er i tillegg styreleder i Extend AS.

Strømme eier 10.000 aksjer i Goodtech ASA.

TERJE THON
Styremedlem og medlem av revisjonsutvalget

Thon (f. 1946) er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og har gjennomført Program for Management Development ved Harvard Business School. Thon er også styreleder i Sporveien Oslo AS og i Kimen Fondation. Han har siden 2000 vært uavhengig konsulent i eget selskap og har erfaring fra flere styreverv og ledende stillinger innen telecom, IT, media og kraftproduksjon.

Thon eier 1.000 aksjer i Goodtech ASA.

MIMI K. BERDAL
Styremedlem og medlem av kompensasjonsutvalget

Berdal (f. 1959) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har siden 2005 vært selvstendig næringsdrivende med fokus på investeringer i nystartede og etablerte selskaper, strategisk rådgivning og forhandlinger samt undervisningsoppdrag. Berdal har tidligere jobbet som advokat og partner i Arntzen de Besche og har også jobbet i Nordisk Institutt for Sjørett og i TOTAL Norge. Berdal har bred styreerfaring og er bl.a. styreleder i Helsetelefonen AS og styremedlem i en rekke norske børsnoterte selskaper. Hun er også leder av valgkomiteen i Borregaard ASA.

Berdal eier 10.000 aksjer i Goodtech ASA.

ROBERT KARLSSON
Styremedlem

Karlsson (f. 1968) er interim Regionsleder/adm. direktør i Goodtech Environmental Solutions Ab. Karlsson har tidligere jobbet som økonomisjef i selskapet. Han har også jobbet innen shipping og innen bank og finans. Han er en av de ansattes representanter i styret.

Karlsson eier 6.044 aksjer i Goodtech ASA.

THOMAS BORDVIK
Styremedlem

Bordvik (f. 1978) er utdannet ingeniør (Bachelor i ingeniørfag, kybernetikk) fra Høyskolen i Oslo, og jobber som Senior Prosjektingeniør i Goodtech i Oslo. Bordvik er en av de ansattes representanter i styret.

Bordvik eier 5.282 aksjer i Goodtech ASA.