Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Vår virksomhet

Goodtech leverer kvalifiserte tekniske løsninger innen automatisering, industriteknikk og miljø til industri og offentlig sektor. Leveransene er alt fra store og teknisk krevende prosjekter til mindre, lokale løpende oppdrag.

 

 

Prosjektvirksomheten

Goodtech er en ledende leverandør av prosjekter innen industriell effektivisering og miljøteknologi. Leveransene omfatter alt fra store og teknisk krevende prosjekter til mindre oppdrag. Som leverandør er Goodtech fabrikatuavhengig, og kan dermed imøtekomme kundens krav til valg av utstyr som leveres. Goodtech leverer teknologier og kundetilpassede løsninger for automatisering og effektivisering av produksjon, materialhåndtering, lager og logistikk.

Industrien står ovenfor utfordringer med å effektivisere sine produksjonsprosesser. Goodtech leverer alt fra maskinautomatisering til avansert prosessautomatisering inklusive industrielle IT-systemer, som løser disse utfordringene. Leveransene omfatter både nøkkelferdige anlegg, og ombygging/modernisering av eksisterende anlegg.

Goodtech leverer egenutviklede teknologier og løsninger innen robotceller, produksjonslinjer, spesialmaskiner, testrigger, materialhåndtering, høylager og logistikk som effektiviserer produksjonsprosesser og minimerer behovet for manuell håndtering. Selskapet er en betydelig leverandør av industriteknologi i Norden.

Kundene er innen industrier som blant annet offshore, metall, stykkproduserende, havbruk, farmasi og næringsmiddel. En betydelig andel av vår omsetning er oppnådd gjennom direkte og indirekte eksport, i tillegg til internasjonale produksjonsbedrifter.

Goodtech leverer produkter og skreddersydde løsninger for behandling av avløpsvann, rensing til drikkevann og resirkulering av industri- og prosessvann. I tillegg leveres energigjenvinning fra avløpsvann og biosubstrat, og oppføring av hele eller deler av biogassanlegg.

Miljøteknologiløsningene leveres til både industrielle og kommunale kunder. Hovedmarkedet er Sverige. Goodtech er markedsleder innenfor utvalgte områder og arbeider tett med både kunder og leverandører. Begge deler er like viktig for å kunne levere prosjekter og løsninger som holder den kvaliteten som er påkrevet i det miljøet de skal virke i.

Gjennom lang erfaring og kvalitetsbevisst arbeid har selskapet utviklet produkter og prosjekter som holder høy teknologisk kvalitet, og som virker år etter år.

Goodtech benytter et PRINCE2® prosjektledelsessystem, og har sertifiserte prosjektledere innen PRINCE2®. Dette er en internasjonal anerkjent metode for effektiv prosjektledelse. For å sikre en vellykket prosjektgjennomføring er PRINCE2® basert på erfaringer fra prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, kursledere og konsulenter fra hele verden. Goodtech har forbedret sin prosjektgjennomføring av nye prosjekter med PRINCE2®.

Service og tjenester

Med bred kompetanse og erfaring fra store prosjekter kan Goodtech tilby et bredt spekter av tjenester som dekker hele prosessen fra forstudier til idriftsettelser av store installasjoner og anlegg, samt service og drift av anleggene.

Konsulenttjenester
Goodtech har høyt kvalifiserte ingeniører med spesialkompetanse innen mange fagdisipliner og tar oppdrag for næringslivet innen blant annet forstudier, prosjektledelse, elektrisk og mekanisk design, programmering, pre-engineering og fabrikkdesign. Oppdragene utføres enten ute hos kunden eller på et av Goodtechs kontorer, ut fra hva som passer best. Tjenestene leveres innen prosjektledelse, mekanisk, prosess, automatisering, IT, elektro og kraft.

Service, drift og vedlikehold
Goodtech leverer service- og vedlikeholdstjenester innen samtlige virksomhetsområder. Dette gjelder både på leveranser gjort av Goodtech og også leveranser gjort av andre firmaer. Alt fra forebyggende og avhjelpende vedlikehold til opplæring og oppgraderinger.

noen prosjekter i 2019

 

Permascand
Leveransen er en helautomatisk produksjonslinje bestående av fem roboter for håndtering og montering av utstyr samt lasersveising. Løsningen gir Permascand økt produksjon med en lavere bemanning, god fleksibilitet for nye produkter, samt korte omstillingstider.

Kontraktsverdi: 19 MSEK
Ferdigstillelse: 2020
Oppdragsgiver: Permascand AB

Södra Cell Mörrum
Goodtech har sammen med Södra Cell Mörrum tatt frem en løsning for å rense papirprodusentens industriavløp får å møte de nye EU-kravene. Det nye anlegget klarer dette med god margin. Anlegget har blitt bygget ut med pH-justering, flokkbasseng og skivefilter.

Kontraktsverdi: 14 MSEK
Ferdigstillelse: 2019
Oppdragsgiver: Södra Cell AB

Norsk Kylling
Norsk Kylling valgte Goodtech som leverandør av skjermstyring (SCADA) og produksjonsoptimalisering (MES) til Norsk Kyllings nye produksjonsfabrikk på Orkanger. Disse systemene vil sørge for en optimalisert produksjon med tanke på kvalitet, effektivitet og energiforbruk. Goodtech ble valgt blant annet med bakgrunn i den omfattende erfaring og kompetanse på dette området.

Kontraktsverdi: 7 MNOK
Ferdigstillelse: 2020
Oppdragsgiver: Norsk Kylling AS

Haldex
Prosjektet er en totalleveranse av en semiautomatisk monteringslinje for komponenter for kontroll og styring av bremsesystemer på trailere. Monteringslinjen bygger på Goodtechs modulbaserte monteringskonsept for effektiv produksjon gjennom økt fleksibilitet og skalerbarhet. Monteringslinjen består av både manuelle og automatisk/robotiserte stasjoner, samt MES.

Kontraktsverdi: 30 MSEK
Ferdigstillelse: 2020
Oppdragsgiver: Haldex Brake Products AB