Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 9 Finansinntekter og finanskostnader

 

(Alle tall i NOK 1.000)

2019 2018
Renteinntekt 127 370
Valutagevinst 2 429 3 947
Andre finansinntekter 237 816
Sum finansinntekt 2 793 5 132
Renter på lån og driftskreditt -1 336 -746
Garantiprovisjon -519 -473
Valutatap -2 886 -3 610
Andre finanskostnader -637 -431
Sum finanskostnader -5 378 -5 259
Netto finanskostnader -2 585 -127