Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 6 Lønnskostnader

 

(Alle tall i NOK 1.000)

2019 2018
Lønn 179 365 177 416
Arbeidsgiveravgift 30 321 31 854
Pensjonskostnader 15 928 14 642
Andre sosiale kostnader 7 181 5 859
Totale lønnskostnader 232 796 229 771
Geografisk fordeling av ansatte  2019 2018
Norge 195 212
Sverige 45 55
Finland 33 35
Totalt antall ansatte ved utgangen av året 273 302
Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i perioden 276 315