Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 5 Varekostnader og underentreprenører

 

(Alle tall i NOK 1.000)

2019 2018
Varekostnader   121 805   120 576
Underentreprenører   25 991   19 405
Spedisjon og fraktkostnader      263      194
Sum varekostnad og underentreprenører 148 060 140 175