Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 29 Hendelser etter balansedagen

 

Goodtech har inngått flere nye kontrakter etter årsslutt, blant annet kontrakt med Hammerfest Energi Nett AS for leveranse av ny transformatorstasjon, kontrakt med Graintec for leveranse av helautomatisk Portabulkløsning® til fiskefôrindustrien, og tre-årig rammeavtale med Fortum. Goodtechs miljøvirksomhet på Åland har vunnet flere kontrakter etter årsslutt, blant annet skal Goodtech levere nytt biogassanlegg til Orklas fabrikk på Åland.

Korona (Covid-19)-pandemien sprer seg kraftig i våre områder. Vår målsetning er å ivareta helsen til våre ansatte og opprettholde vår aktivitet på best mulig måte gjennom pandemien. Goodtech følger myndighetenes retningslinjer og har innført en rekke tiltak for å begrense smitten, blant annet ved utstrakt bruk av hjemmekontor og begrensning av reisevirksomhet. Det er knyttet meget stor usikkerhet til utviklingen i markedet generelt og hos våre kunder. På dato for avleggelse av årsregnskapet foreligger ikke konkret informasjon om pandemiens påvirkning på vår virksomhet, men det må anses som sikkert at den vil påvirke. Det må forventes at aktivitetsnivået vil reduseres for en periode. Goodtech har gjennomført analyser av ulike scenarier, og har iverksatt tiltak for å møte potensielle utfordringer, herunder behov for kostnadstilpasninger og tiltak som skal sikre likviditet.