Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 22 Kontraktsforpliktelser og tilbakebetalingsforpliktelser

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Kontraktsforpliktelser relaterer seg til vederlag som er mottatt på forskudd for arbeid knyttet til inntektskontrakter med kunder.

Inntekter innregnes når konsernet oppfyller de leveringsforpliktelser som er gitt av kontrakten. Konsernets leveringsforpliktelser er videre beskrevet i note 4. Kontraktsforpliktelser vises i tabellen under.

Kontraktsforpliktelser 2019 2018
Forskudd for langsiktige kontrakter       36 612         41 229
Tilbakebetalingsforpliktelser         1 014             462
Sum       37 626         41 690
Kortsiktige kontraktsforpliktelser       37 626         41 690
Langsiktige kontraktsforpliktelser              –               –
Vederlag fra kunder som forventes tilbakebetalt, vises nedenfor:
Tilbakebetalingsforpliktelser 2019 2018
Forventet tilbakebetaling fra retrospektive kvantumsrabatter         1 014             462
Sum         1 014             462