Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 11 Resultat per aksje

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Resultat per aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året. Selskapet har ingen potensielle aksjer som kan medføre utvanning.

2019 2018
Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer 4 363 -62 128
Veid gjennomsnitt antall aksjer (i tusen) 22 543 22 530
Resultat per aksje (NOK) 0,19 -2,76
Resultat etter skatt ikke videreført virksomhet 5 975 -59 041
Resultat per aksje for ikke videreført virksomhet (tall i NOK) 0,27 -2,62
(antall aksjer i tusen) 2019 2018
Utstedte ordinære aksjer per 31. desember             22 876             22 876
Effekt av egne aksjer                 -262                -363
Sum              22 615             22 513
Veid gjennomsnitt antall ordinære aksjer             22 543             22 530