Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 4 Andre driftskostnader

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Andre driftskostnader 2019 2018
Husleie og drift lokaler 240 313
Vedlikehold/serviceavtaler 6
Reisekostnader 24 67
Bilkostnader 31 196
Salgs- og markedsføringskostnader 5 19
Fremmede tjenester o.l. 1 634 2 802
Porto- og telefonkostnader 384 110
Avsetning tap på fordringer 8 102
Kostnader vedr. børs, vps o.l. 813 711
Andre driftskostnader                                  1 515                                1 136
Sum                                  4 647                              13 461

Viser til note 14 i konsernregnskapet.