Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 2 Geografisk fordeling av inntekter

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Land 2019 2018
Norge 3 691
Sverige 2 226 1 598
Finland  261 1 729
Sum 2 486 7 018

En større andel av fellestjenester konsern er flyttet ut til Goodtechs norske datterselskap. Dette medfører lavere kostnader i Goodtech ASA og lavere utfakturerte beløp til Goodtechs norske datterselskap i 2019 sammenlignet med 2018. Se også note 3 om lønn til daglig leder.