Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 17 Hendelser etter balansedagen

 

Se note 29 i konsernregnskapet for beskrivelse av hendelser etter balansedagen.