Hopp til innhold

Årsrapport 2019

Note 13 Egenkapital

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Aksjekapital Egne aksjer Annen innskutt egenkapital Udekket tap Sum
Egenkapital 01.01 45 752 -726 389 808 -182 196 252 638
Årsresultat -18 596 -18 596
Andre endringer 203 562 765
Egenkapital  31.12 45 752 -523 389 808 -200 230 234 807